Nyttig


SJØVETTREGLER

 • TENK SIKKERHET  Kunnskap og planlegging minsker risikoen og øker trivselen
 • TA MED NØVENDIGT UTSTYR Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig
 • RESPEKTER VÆR OG FARVANN Båten må bare benyttes under egnete forhold
 • FØLG SJØVEISREGLENE Reglene om vikeplikt, fart og lanterneføring må overholdes
 • BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord
 • VÆR UTVILT OG EDRU Promillegrensen er 0,8 når du fører båt
 • TA HENSYN Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar

 


Koordinater

Det er mange måter å vise et sted på et kart på. For eksempel kan lengdegraden og breddegraden til Basilica la Sagrada Familia i Barcelona uttrykkes slik:

 

Grader, minutter og sekunder 41° 24' 12.1674", 2° 10' 26.508"

Grader og desimalminutter 41 24.2028, 2 10.4418

Desimalgrader 41.40338, 2.17403

Koordinatene vi ønsker å bruke, uttrykkes i desimalgrader for å overholde de vanligste geografiske informasjonssystemene.


BELASTNING OG SIKRING AV LEDNINGER

Kabel tversnitt Maks strøm Sikringverdi
0,75 mm2 9 7,5
1,5 mm2 14 10

Her er noen råd for hvordan du kan unngå at tyvene tar båten eller båtmotoren din.

 •  Bolt fast motoren i båten.
 •  Merk motoren med Securmark. En tallkode er gravert inn i motoren. Hvis en stjålet motor blir funnet, er det lett å finne eieren.
 • Sikre båten med kjetting og lås.
 • Ha båten i en bevoktet havn. De fleste tyverier skjer i ubevoktede havner.
 • Installer en tyverialarm
 • Bruk Tracker. En GPS-sender monteres skjult i båten. Beveger båten seg utenfor et visst område, utløses en alarm og eieren varsles på SMS.
 • Hvis mulig, ta med bensintanken.