FriluftsområderBergen og Omland Friluftsråd

Adresse: Hellebakken 45, 5039 Bergen. 

E-post: firmapost@bof.no

Tlf: 55 39 29 50 Faks: 55 39 29 59

 

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan som har til oppgave å sikre, tilrettelegge, informere og stå for daglig drift av bade- og friluftsområder i Bergensregionen. 

 

Rådet, som ble etablert i 1937, har følgende medlemskommuner: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Tysnes, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. 

 

Rådet forvalter nærmere 200 friluftsområder med et samlet areal på mer enn 23.000 dekar. Friluftsrådet ledes av et styre med representanter fra medlemskommunene.

 

Friluftsrådet Vest

Friluftsrådet Vest forvalter 90 friluftsområder i 12 kommuner.

FRILUFTSRÅDET VEST (tidligere Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd) er et interkommunalt organ for kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Kvinnherad. Vi arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder, informasjon- og aktivitetsprosjekt. Vi er også rådgivende organ for medlemskommunene og andre. Virksomheten finansieres av medlemskontingent (ca 25%) og av støtte fra stat, fylke og andre.(ca 75%)

 

FRILUFTSRÅDET VEST  Postboks 63, 5575 AKSDAL

 

Besøksadresse: ved Tysvær Rådhus i Aksdal

Telefon sentralbord 52 77 48 30

E-post:  post@FriluftsradetVest.no

 


Oslo og Omegn friluftsråd 

Storgata 28, Postboks 8896,  Youngstorget, 

0028 Oslo

Telefon: 22178400,  Faks: 22178401