Kanaler i norge


Har du et tips? Send oss gjerne din info  her!

Spangereidkanalen (foto: G.Skutle)

Spangereidkanalen

Spangereidkanalen, kanal gjennom Spangereid i Lindesnes kommune, åpnet 2007. Kanalen er 930 m lang og forbinder Lenefjorden i nord med Njervefjorden i sør. Kanalen binder sammen Sør- og Vestlandet for småbåter og gjør det mulig for sjøfarende å komme fra øst og vest uten å måtte runde det værharde Lindesneslandet.


Telemarkskanalen 

er et nyere navn på to av Telemarks tre kanaler med sluseanlegg. Betegnelsen ble tatt i bruk i turismesammenheng rundt 1990.

Telemarkskanalen består av 18 slusekammer, er 105 km lang og har en høydeforskjell (løftehøyde) på 72 m. Det største sluseanlegget er Vrangfoss som har fem slusekammer og en løftehøyde på 23 m. Passasjerbåtene MS «Henrik Ibsen» og MS «Victoria» går i turisttrafikk fra Skien til Dalen (og Dalen Hotell) i Tokke kommune. Båtene tar på sine daglige turer opp og ned kanalen avstikkeren inn Sundkilen til Kviteseidbyen. MS «Victoria» har trafikkert Telemarkskanalen siden 1882. (kilde: wikipedia)


Foto: Inge Døskeland
Foto: Inge Døskeland

Lindås sluser

Lindås sluser ligger Spjotøystraumen mellom Lurefjorden og Lindåspollene i Lindås kommune i Hordaland. Slusen ble bygd 1908 og den var en forutsetning for regelmessig dampskipsrutedrift med anløp Lindås. Slusene går det mulig å seile inn i Lindåsbassenget mot tidevannsstrømmen.[1]I 1963 ble slusene tatt ut av ordinær drift og sluseportene ble stående åpne. I 1999 startet en restaureringsprosess som kunne avsluttes i 2013, da slusene igjen kunne settes i drift, nå som kulturminne, og med fritidsflåten som brukere.

Koordinater

WGS 84: N 60° 43.365', E 5° 5.918'      WGS 84 - desimal:60.72274, 5.09863


Foto: G.Skutle

Drageid kanalen

Kanalen kobler sammen Henangervannet og Skogseidvannet, på halvøya mellom Samnangerfjorden og Hardangerfjorden. Henangervatn ligger 12 meter over havet og Skogseidvatn 13 meter over havet. Til tross for dette, det er ingen sluser i kanalen, som imidlertid har vakre steinsatte sider og er ca 100 meter lang.

Den naturlige og smale elven mellom innsjøene var ikke farbar med båter. Derav navnet Drageid, noe som betyr en smal ed der båtene ble dratt over. Kanalen ble gravd i 1887 fordi befolkningen rundt Skogseidvatn ville ha lettere tilgang til distriktets største tettsted, Sevareid.

Kanalen ble mye brukt før 1936 da en vei ble bygget langs innsjøen og veitrafikken overtok transportbehovet.

 

Koordinater

WGS 84: N 60° 12.616', E 5° 50.460'      WGS 84 - desimal: 60.21026, 5.84099